ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹುಚ್ಚು

 1. ಬುದ್ಧಿವಿಕಲ್ಪ,ಬುದ್ಧಿಭ್ರಮಣೆ,ಅಳ್ವಡೆ
  ________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹುಚ್ಚು

 1. ________________
  ________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹುಚ್ಚು

 1. ಹುಚ್ಚು ಹುಡುಗ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹುಚ್ಚು

 1. ____________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹುಚ್ಚು

 1. ____________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹುಚ್ಚು

 1. ಹುಚ್ಚು ಹೋಗದೆ ಮದುವೆಯಾಗದು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹುಚ್ಚು

 1. ಹುಚ್ಚುಕೆಲಸ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹುಚ್ಚು

 1. _______________

ನುಡಿಮಾರ್ಪುಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹುಚ್ಚು

 1. _______________

ನುಡಿಮಾರಿಕೆಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಹುಚ್ಚು&oldid=578514" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ