ಹಿರಿಮೆ

  1. ಘನತೆ
    _________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಿರಿಮೆ

  1. ____________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಿರಿಮೆ

  1. ____________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಿರಿಮೆ

  1. __________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಿರಿಮೆ

  1. ___________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಿರಿಮೆ

  1. ________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಹಿರಿಮೆ&oldid=659624" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ