ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಿತ್ತಾಳೆ

  1. ಹಿತ್ತಾಳಿ ತಂಬಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹಾಕಬೇಡ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ