ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಿಂದಿನ

 1. ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ,ಹಿಂದಿರುವ,ಹಿಂದೆ,ಹಿಂದಕ್ಕೆ,ಹೆಡ
  __________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

 • English:
 1. back, en:back
 2. antecedent,en:antecedent
 3. anterior, en:anterior
 4. foregone, en:foregone

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಿಂದಿನ

 1. __________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಿಂದಿನ

 1. __________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

 • English:
 1. erstwhile, en:erstwhile
 2. prior, en:prior

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಿಂದಿನ

 1. ಹಿಂದಿನ ಕೆಲಸ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಿಂದಿನ

 1. ಹಿಂದಿನ ಬಂಡಿ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಿಂದಿನ

 1. ಹಿಂದಿನ ತಿಂಗಳು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಿಂದಿನ

 1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಿಂದಿನ

 1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಹಿಂದಿನ&oldid=532374" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ