ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು

  1. ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುವುದು,ಹಿಂಜರಿತ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ