ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ

  1. ಕೈಬರಹ,ಬರವಣಿಗೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ