ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹರಿಯುವಿಕೆ

  1. ಹರಿವು
    ___________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ