ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹದುಳ

  1. ಹದುಳಿರು - ಆತನೀಗ ಹದುಳಿದ್ದಾನೆ; ಹದುಳಿಗ; ಹದುಳಿಸು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹದುಳ

  1. ಹದುಳಿರು; ಹದುಳಿಸಿ - ಇತ್ತೀಚಗೆ ಆಕೆ ತುಂಬಾ ಹದುಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹದುಳ

  1. _________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹದುಳ

  1. _______________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹದುಳ

  1. ಹದುಳಿರು; ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆತ ತುಂಬಾ ಹದುಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹದುಳ

  1. ________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹದುಳ

  1. ಹದುಳವಡೆ; ಹದುಳಗೊಳ್ಳು; ಹದುಳವಿರು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹದುಳ

  1. ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹದುಳ

  1. ಹದುಳವಿದ್ದೀರೋ ? ; ಹದುಳಿಗ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಹದುಳ&oldid=660613" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ