ಹಣ್ಣಿನ ಮೆದುಭಾಗ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಣ್ಣಿನ ಮೆದುಭಾಗ

  1. ತಿರುಳು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ