ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಗುರವಾದ ಮಳೆ

  1. ತುಂತುರು ಮಳೆ,ಹಿಮವೃಷ್ಟಿ,ವರ್ಷ
    _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ