ಹಗುರವಾಗಿ ತಾಕು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಗುರವಾಗಿ ತಾಕು

  1. (ಹಾದುಹೋಗುವಾಗ)ಸೋಕು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ