ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಗಲು ಹೊತ್ತಿನ

  1. ದೈನಂದಿನ,ಪ್ರತಿದಿನದ,ದೈನಿಕ
    __________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ