ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸ್ವರದ ಮಟ್ಟ

  1. ಸ್ಥಾಯಿ,ಶ್ರುತಿ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ