ಸ್ವಚ್ಛವಾದುದು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸ್ವಚ್ಛವಾದುದು

  1. ಶುಭ್ರವಾದುದು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ