ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸ್ಫುಟವಾದ

  1. (ಸುಲಭವಾಗಿ)ಓದಬಹುದಾದ,ಓದಬಲ್ಲ,ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ