ಸ್ಪಷ್ಟವಾದುದು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸ್ಪಷ್ಟವಾದುದು

  1. ಬಯಲು,ವ್ಯಕ್ತವಾದುದು
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ