ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸ್ಥಿತವಾಗಿರು

  1. ನಿಲ್ಲು,ಕಾಲೂರಿ ಇರು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

  • English: [[ ]], en: