ಸ್ತ್ರೀ ಅಂಡಾಣು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸ್ತ್ರೀ ಅಂಡಾಣು

  1. _________________


ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ