ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸ್ತಂಭೀಭೂತ

  1. ಬೆರಗಾದ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ