ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೆಸರುಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೋಲಂಜಿಕೆ

  1. ಸೋಲುವ ಅಂಜಿಕೆ
    ಅವನು ಸೋಲಂಜಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಗೆಲ್ಲಲಾರ.

ನುಡಿಮಾರ್ಪು ಸಂಪಾದಿಸಿ