ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೋದರ ಭಾವದ

  1. ಸೋದರಿಕೆಯ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ