ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೋದರಿಯ ಮಗ

  1. ಭಗಿನಿಜ,ಸೋದರಳಿಯ
    _______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

  • English: [[ ]], en: