ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೋದರಿಯ ಗಂಡ

  1. ಭಾವ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ