ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೋದರತ್ತೆಯ ಮಗ

  1. ಭಾವ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

  • English: [[ ]], en: