ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೊಪ್ಪು

 1. ಕಸುವುಗುಂದಿಸು
  __________________
  ಸೊಪ್ಪಿದ ಹುಡುಗ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೊಪ್ಪು

 1. ______________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೊಪ್ಪು

 1. ಸೊಪ್ಪುಸದೆ; ಸೊಪ್ಪು ಕತ್ತಿ

ಸೊಪ್ಪು

 1. ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೊಪ್ಪು

 1. ______________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೊಪ್ಪು

 1. ______________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೊಪ್ಪು

 1. ______________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೊಪ್ಪು

 1. ಸೊಪ್ಪಿದ ಹುಡುಗ ; ಸೊಪ್ಪಾಗು
  ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಸೊಪ್ಪು&oldid=532279" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ