ಸೈನ್ಯಾಧಿಕಾರಿ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೈನ್ಯಾಧಿಕಾರಿ

  1. (ಸೈನ್ಯದ)ಮಧ್ಯಮ ದರ್ಜೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ,ಮೇಜರ್,ಸೇನಾನಿ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ