ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೇದೆಗೆಡು

  1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ