ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೇದೆಗಿಡು

  1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ