ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೆರಗು

 1. ಸಹಾಯ,ಆಶ್ರಯ
  ಒಳಸೆರಗು.

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೆರಗು

 1. ಅಪರಾಧ,ಪಾಪ
  ಸೆರಗು ಮಾಡಿ ಓಡಿ ಹೋದ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೆರಗು

 1. ಅಂಚು,ತುದಿ
  ಸೀರೆಯ ಸೆರಗು, ಸೆರಗೊಡ್ಡಿ ಬೇಡು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೆರಗು

 1. ___________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೆರಗು

 1. __________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೆರಗು

 1. _________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೆರಗು

 1. ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಹೊದೆಯುವ ಭಾಗ,ಮೇಲುದು
  _______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೆರಗು

 1. ಭಾಗ,ಶಾಖೆ
 2. ಅಪಾಯದ ಶಂಕೆ,ಅಪಾಯದ ಭೀತಿ
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಸೆರಗು&oldid=339785" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ