ಸೆರಗು

 1. ಸಹಾಯ,ಆಶ್ರಯ
  ಒಳಸೆರಗು.

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೆರಗು

 1. ಅಪರಾಧ,ಪಾಪ
  ಸೆರಗು ಮಾಡಿ ಓಡಿ ಹೋದ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೆರಗು

 1. ಅಂಚು,ತುದಿ
  ಸೀರೆಯ ಸೆರಗು, ಸೆರಗೊಡ್ಡಿ ಬೇಡು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೆರಗು

 1. ___________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೆರಗು

 1. __________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೆರಗು

 1. _________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೆರಗು

 1. ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಹೊದೆಯುವ ಭಾಗ,ಮೇಲುದು
  _______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೆರಗು

 1. ಭಾಗ,ಶಾಖೆ
 2. ಅಪಾಯದ ಶಂಕೆ,ಅಪಾಯದ ಭೀತಿ
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಸೆರಗು&oldid=339785" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ