ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೂಕ್ತಕಾಲ

  1. ಸಕಾಲ,ಸುಸಮಯ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ