ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸುಳ್ಳಾಗು

  1. ಪುಸಿ,ಹುಸಿಯಾಗು
    _______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

  • English: [[ ]], en: