ಸುಳುವಾಗಿ ತಿಳಿಯುವ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸುಳುವಾಗಿ ತಿಳಿಯುವ

  1. ತೆಳುವಾದ,ಅಲ್ಲಗಳೆಯಲಾಗದ
    _____________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸುಳುವಾಗಿ ತಿಳಿಯುವ

  1. _______________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ