ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸುಲಿಹಗೊಳ್ಳು

  1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ