ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸುಲಿಯಿಸು

  1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ