ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸುಲಿಗೆವೆರು

  1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ