ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸುರಕ್ಷತೆ

  1. ಭದ್ರತೆ,ಕ್ಷೇಮ,ನೆಮ್ಮದಿ
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ