ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸುತ್ತೋಲೆ

  1. ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸುತ್ತೋಲೆ ಬಂದಿದೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ