ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸುತ್ತು ಗೋಡೆ

  1. ಬೇಲಿ,ಕಟಕಟೆ,ಆವರಣ,ನೆರಕೆ,ತೋಹು
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ