ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸುಗಂಧದ ಪುಡಿ

  1. ಪರಾಗ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ