ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೀದು ಹೋಗು

  1. _____________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ