ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಿಹಿ ಕಳೆದ

  1. (ಮದ್ಯದ ಸಿಹಿ ಕಳೆದ)

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ