ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ

  1. ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ