ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಾವಿಲ್ಲದುದು

  1. ಅಮೃತ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ