ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಾತ್ವಿಕವಾದ

  1. ಸಪ್ಪೆ
    ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ