ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಾಕು

 1. ನಾಯಿಮರಿ ಸಾಕು; ಸಾಕಣೆ - ಕೋಳಿ ಸಾಕಣೆ
  _________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

 • English:
 1. breed, en:breed
 2. foster, en:foster

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಾಕು

 1. ಸಾಕಾಗು, ಸಾಕು ಮಾಡು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಾಕು

 1. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲು ಅವನಿಗೊಂದು ಸಾಕು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಾಕು

 1. _________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಾಕು

 1. ________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಾಕು

 1. ಸಾಕಿದ ಮಗ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಾಕು

 1. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲು ಅವನಿಗೊಂದು ಸಾಕು ಸಿಕ್ಕಿದಹಾಗಾಯಿತು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಾಕು

 1. ________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಸಾಕು&oldid=158505" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ