ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಚರಣೆ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಚರಣೆ

  1. ವಿಧ್ಯುಕ್ತ ಸಮಾರಂಭ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ