ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಸ್ಯವರ್ಗ

  1. _________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ