ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸವೆದು ಹೋಗು

  1. ಅಳಿಸಿಹೋಗು,ಮಾಸಿಹೋಗು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ