ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸವಿಕುಡಿಗೆ

  1. ರುಚಿಯಾದ ಪಾನೀಯ
    ಈ ಕೊಳದ ನೀರು ಸವಿಕುಡಿಗೆಯ ಹಾಗಿದೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ