ಸರಿ-ತಪ್ಪು ತಿಳಿಸುವ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸರಿ-ತಪ್ಪು ತಿಳಿಸುವ

  1. ಒಳ್ಳೆ ನಡತೆಯ
    _________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ